Ustawienia taryfy - MZKZG

Typ biletu Dostępność biletu Ważność biletu Możliwość anulowania biletu
miesięczny ważny
we wszystkie dni tygodnia
27 dni przed rozpoczęciem
jego ważności
Miesięczne bilety okresowe są ważne na okres 1 miesiąca, od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca lub od wskazanego dnia do dnia poprzedzającego ten dzień w kolejnym miesiącu np.: od 12 października do 11 listopada. (Wyjątek: bilety rozpoczynające ważność w dniu 30 lub 31 stycznia są ważne do ostatniego dnia lutego)nie później niż 4 dni
przed rozpoczęciem ważności biletu
łączony ważny z biletem SKMPKP
we wszystkie dni tygodnia
27 dni przed rozpoczęciem
jego ważności
Miesięczne bilety okresowe są ważne na okres 1 miesiąca, od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca lub od wskazanego dnia do dnia poprzedzającego ten dzień w kolejnym miesiącu np.: od 12 października do 11 listopada. (Wyjątek: bilety rozpoczynające ważność w dniu 30 lub 31 stycznia są ważne do ostatniego dnia lutego)nie później niż 4 dni
przed rozpoczęciem ważności biletu
24 - godzinny ważny
przez 24 godziny
5 dni przed rozpoczęciem
jego ważności
24 godzinybrak
72 - godzinny ważny
przez 72 godziny
5 dni przed rozpoczęciem
jego ważności
72 godzinybrak