ZKM Gdynia

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiejj z siedzibą w Gdańsku przy ul. Sobótki 9, 80-247 Gdańsk jest administratorem Pani/Pana danych osobowych, którzy złożyli zamówienie na bilet poprzez Internetowy System Obsługi Karty Elektronicznej, którego emitentem jest Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej. Administrator powierza Procesorowi Miejskiemu Zakładowi Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o., przetwarzanie danych osobowych, w celu realizacji usługi sprzedaży biletów przez internet, ich kodowania na wskazanej karcie imiennej, komunikacji email w zakresie wymiany informacji o statusie zamówienia, wystawieniu faktur w formie elektronicznej oraz obsługi zgłoszeń reklamacyjnych, a także prowadzenia ich ewidencji. - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi. Klauzula informacyjna spełniająca warunki zawarte w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)