Ustawienia taryfy - ZKM Gdynia

Typ biletu Dostępność biletu Ważność biletu Możliwość anulowania biletu
miesięczny ważny
we wszystkie dni tygodnia
27 dni przed rozpoczęciem
jego ważność
Miesięczne bilety okresowe są ważne na okres 1 miesiąca, od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca lub od wskazanego dnia do dnia poprzedzającego ten dzień w kolejnym miesiącu np.: od 12 października do 11 listopada. (Wyjątek: bilety rozpoczynające ważność w dniu 30 lub 31 stycznia są ważne do ostatniego dnia lutego)nie później niż 4 dni
przed rozpoczęciem ważności biletu
semestralny 5 miesięczny ważny we wszystkie dni tygodnia29 dni przed rozpoczęciem jego ważności01 września do 31 stycznia lub 01 lutego do 30 czerwcanie później niż 4 dni przed rozpoczęciem ważności biletu
semestralny 4 miesięczny ważny we wszystkie dni tygodnia29 dni przed rozpoczęciem jego ważności01 października do 31 stycznia lub 01 lutego do 31 majanie później niż 4 dni przed rozpoczęciem ważności biletu