Ustawienia taryfy - SKM Trójmiasto

Typ biletu Dostępność biletu Ważność biletu Możliwość anulowania biletu
łączony okresowy ważny we wszystkie dni tygodnia 27 dni przed rozpoczęciem jego ważności Miesięczne bilety okresowe są ważne na okres 1 miesiąca, od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca lub od wskazanego dnia do dnia poprzedzającego ten dzień w kolejnym miesiącu np.: od 12 października do 11 listopada. (Wyjątek: bilety rozpoczynające ważność w dniu 30 lub 31 stycznia są ważne do ostatniego dnia lutego) nie później niż 4 dni przed rozpoczęciem ważności biletu